Generalforsamling og temadag 2019

Torsdag den 23. maj 2019 afholdte vi generalforsamling og temadag, hvor vi besøgte Christiansfeld Fjernvarme hvor vi så, hvordan man i Christiansfeld med høj effektivitet har kombineret en el-varmepumpe og en absorptionsvarmepumpe og udnytter både solvarme og udeluft som energikilde. Vi hørte indlæg fra Kim K. Jensen, Christiansfeld Fjernvarme samt Leif Hornbak, Tjæreborg Industri

Se oplægget fra Kim K. Jensen her
Se beretningen fra bestyrelsen her

Generalforsamling og temadag 2018

Torsdag den 24. maj 2018 afholdte foreningen generalforsamling og temadag. Vi besøgte Energicentralen i Bjerringbro, der er et samarbejde mellem Gudenådalens Energiselskab og Grundfos. Vi hørte indlæg fra Mogens Dam, Gudenådalens Energiselskab samt Leif Hornbak, Tjæreborg Industri.

Se oplægget fra Mogens Dam her
Se oplægget fra Leif Hornbak her
Se bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen her

Temadag

Onsdag den 18. november 2015 afholdt vi temadag i Aarhus omkring varmepumpers integrering med el-systemet. Vi lagde ud med et indlæg ved Nis Kjær fra Markedskraft som uafhængig porteføljeforvalter i Europas frie el-marked. Nis Kjær talte om omlægning til fornybar energi i Europa og den specifikke betydning for kraftvarmværkers levering af systemydelser, herunder specielt markedet for sekundærregulering og udfordringer og løsninger til håndtering af specialreguleringer.

Derefter oplæg ved Anette Jensen fra EMD, som talte om EnergyTRADE som planlægnings- og balanceringsværktøj både på el- og varmesiden, udviklet specielt til fjernvarme og kraftvarmeværkerne.

Afslutningsvis oplæg med Leif Hornbak, Tjæreborg Industri, vedr. varmepumper set i kraftvarme sammenhæng, herunder kedler, solvarme og motorer.

Se Leif Hornbaks powerpoints om:
Varmepumper set i kraftvarmesammenhæng her
Varmepumper i fjernvarmesystemet her
Varmepumper set i kraftvarmesammenhæng, herunder kedler, solvarme og motorer her

Temadag

Mandag 24. november afholdte vi temadag, hvor vi besøgte Christiansfeld Fjernvarme. Leif Hornbak fra Tjæreborg Industri og Kim Jensen fra Christiansfeld Fjernvarmeselskab fortalte om de tiltag der er gjort i Christiansfeld for at optimere driften, når man ikke har adgang til frit brændselsvalg.

Se Leif Hornbaks indlæg her
Se Kim Jensens indlæg her