Temadag med Skovgaard Energy og Evida

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme afholdte temadag onsdag den 29. november.

Vi havde fokus på Power To X, og vi besøgte det PtX-anlæg, som Skovgaard Energy er ved at opføre i Ramme.

Skovgaard Energy fortalte om anlægget i Ramme samt kommende PtX-projekter, herunder mulighederne for samspil med kraftvarmesektoren for udnyttelse af overskudsvarme.

Endvidere fortalte Evida om PtX samt gas i fremtiden, herunder ledningsført brint og CO2 samt den fremtidige anvendelse af naturgasnettet.

Se præsentationen fra Tobias Andersen, Evida HER

Generalforsamling og frokost

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende frokost onsdag den 31. maj 2023 kl. 11.30 hos Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.

Tilmelding til frokosten foregår på mail@brancheforeningenkraftvarme.dk
senest fredag den 26. maj 2023.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  5. Valg af bestyrelse, herunder valg af formand
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingens punkt 8, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 10. maj 2023.

 

Besøg hos GreenLab Skive

Foreningen inviterede den 6. marts til temadag, hvor vi besøgte GreenLab Skive. 

Den tekniske direktør gav et oplæg omkring GReen Lab og vi fik en rundvisning, hvor vi bl.a. kom indenfor på Stiesdals Skyclean Anlæg.

 

Generalforsamling og temadag 2022

Vi afholdte temadag i forbindelse med generalforsamlingen tirsdag den 31. maj 2022. Vi var i Odense hvor vi havde fokus på fangst af CO2 samt Power-to-X.
Vi hørte bl.a. om Estechs erfaringer med, hvordan man fanger CO2 fra røggas samtidig med, at man producerer brint og ilt.
Ligeledes hørte vi om Brancheforeningens tanker om, hvordan Power-to-X kan komme i samspil med de decentrale kraftvarmeværker

Oplæg fra Estech
Oplæg fra foreningen
Bestyrelsens beretning