Temadag med Skovgaard Energy og Evida

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme afholdte temadag onsdag den 29. november.

Vi havde fokus på Power To X, og vi besøgte det PtX-anlæg, som Skovgaard Energy er ved at opføre i Ramme.

Skovgaard Energy fortalte om anlægget i Ramme samt kommende PtX-projekter, herunder mulighederne for samspil med kraftvarmesektoren for udnyttelse af overskudsvarme.

Endvidere fortalte Evida om PtX samt gas i fremtiden, herunder ledningsført brint og CO2 samt den fremtidige anvendelse af naturgasnettet.

Se præsentationen fra Tobias Andersen, Evida HER

Generalforsamling og frokost

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende frokost onsdag den 31. maj 2023 kl. 11.30 hos Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.

Tilmelding til frokosten foregår på mail@brancheforeningenkraftvarme.dk
senest fredag den 26. maj 2023.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  5. Valg af bestyrelse, herunder valg af formand
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingens punkt 8, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 10. maj 2023.

 

Besøg hos GreenLab Skive

Foreningen inviterede den 6. marts til temadag, hvor vi besøgte GreenLab Skive. 

Den tekniske direktør gav et oplæg omkring GReen Lab og vi fik en rundvisning, hvor vi bl.a. kom indenfor på Stiesdals Skyclean Anlæg.

 

Den danske strategi om elforsyning har spillet fallit

En turbulent tid med skyhøje priser på energi ser vi hos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, at de danske kraftvarmeværker, til trods for de meget høje gaspriser, i stigende grad producerer el, og dermed er med til at stabilisere elprisernes yderligere himmelflugt – MEN vi ser desværre også, at den danske decentrale kapacitet ikke er stor nok til at sikre den danske elforsyning.

Den høje pris på naturgas og de heraf afledte priser på andre brændsler, er til at forstå set i lyset af energisituationen i Europa, men der er fra forskellig side mange forklaringer på, hvorfor elprisen er så dyr i Danmark.

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme ser i den sammenhæng, at den danske strategi angående elforsyningssikkerhed har spillet fallit. Danmark har i den grad gjort sig ALT for afhængig af udlandet, og dermed den udenlandske elforsyningssituation og de deraf afledede høje elpriser.

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme spørger sig selv om, hvordan kan man fra dansk side naivt kan tro, at når der mangles el i Danmark, så har vores europæiske naboer nok af el til at sikre vores elforsyning?

Vi har i Danmark brug for at sikre vores egen elforsyning uden at være afhængig af udenlandsforbindelser – det skylder vi den danske befolkning.

 

Danmark har brug for kapacitetsbetaling

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme har ved mange lejligheder agiteret for, at rammevilkårene for de danske decentrale kraftvarmeværker har været alt for dårlige i forhold til, at de skulle beholde deres kraftvarmekapacitet.

Vi oplever, at flere og flere kraftvarmeværker skotter deres kraftvarmeenheder, selvom de er i god stand eller i hvert fald ville kunne komme i god stand med forholdsvis simpel renovering. Problemet er, at de decentrale kraftvarmeværker i øjeblikket ikke ser noget incitament til at skulle beholde deres kraftvarmeenheder – DERFOR har vi brug for bedre rammevilkår NU.

Vi har i Danmark brug for en kapacitetsbetaling, når man står til rådighed og kun, hvis man kan lave en samproduktion af el og varme. Ser vi fx på England, så ligger de seneste aftaler på ca. 300.000 kr. pr. MW pr. år man stiller sin kraftvarmekapacitet til rådighed – og det vel at bemærke i en garanteret periode på 15 år. Vi kan i Danmark i høj grad lære noget af englænderne.

Hvor ofte har vi i Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme udtalt:
Hvor skal strømmen komme fra, når det ikke blæser og solen ikke skinner?

I år har danskerne mærket det på deres pengepung – nemlig at el kommer fra udlandet til skyhøje priser og med en CO2-udledning, som i den grad overstiger tilsvarende dansk decentral kraftvarmeproduktion.

 

De danske kraftvarmeværker er nøglen til succes i el-markedet

De seneste års udvikling, hvad angår elektriske varmepumper og elkedler har været en succes. De danske decentrale kraftvarmeværker har forstået at udnytte den fleksibilitet og den overflod, der er af el, når det blæser og solen skinner. Havde det ikke været for de fleksible decentrale kraftvarmeværker, så havde vi måske set et kollaps i elforsyningen med så meget overflod af el i det danske elnet. Og denne succes skal bibeholdes – det vil være dumt at ændre på noget, som fungerer.

Nu mangler de decentrale kraftvarmeværker blot at kunne slutte ringen i forhold til, at kunne hjælpe elmarkedet, når der mangles strøm. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme kan kun opfordre vores politikere til at tage ansvar og sørge for nogle bedre vilkår for de decentrale kraftvarmeværker i forhold til elproduktion i samproduktion med varme.

 

Gassen skal bruges klogt

I dag udgør biogas 30 % af gassen i det danske gasnet. De danske politikere skal have stor ros for, at man nu forsøger, at få de danske individuelle gasvarmekunder over på fjernvarme eller individuelle varmepumper. Den gas, vi har i det danske gasnet, bør nemlig bruges til mere ædle energiformer end blot almindelig varme.

Som vi ser det i Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, så skal gassen bruges klogt, og der, hvor det giver mening – nemlig til procesvirksomheder, som har brug for høj temperatur eller til samproduktion af el og varme, når der er mangel på el i Danmark.

 

Decentral kraftvarme er mere grøn end den generelle danske elforsyning herunder udlandsforbindelserne

Den generelle el-deklaration i Danmark, opgjort af Energinet:
CO2 emission i 2021: 402 g/kWh
CO2 emission i 2020: 368 g/kWh
Kilde: https://energinet.dk/El/Gron-el/Deklarationer

Til sammenligning udleder en typisk dansk gasmotor under 250 g/KWh, når den driftes på ren naturgas

OG HUSK PÅ, at med den høje andel af biogas i gasnettet, så er decentral kraftvarmeproduktion ENDNU mere grøn.

Ovenstående tal er for en typisk dansk gasmotor er baseret på ren naturgas.

Med 30 % biogas i naturgasnettet bør andelen af CO2 emission fra en typisk dansk gasmotor kunne reduceres yderligere med 30%.

Vi ser altså, at vi i Danmark ved hjælp af de decentrale kraftvarmeværker kan ”slå to fluer med et smæk”. Vi kan sikre den danske elforsyning og vi kan nedbringe CO2-emissionen.