Den danske strategi om elforsyning har spillet fallit

En turbulent tid med skyhøje priser på energi ser vi hos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, at de danske kraftvarmeværker, til trods for de meget høje gaspriser, i stigende grad producerer el, og dermed er med til at stabilisere elprisernes yderligere...

read more

1400 MW ekstra hos decentral kraftvarme

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme er helt enige med den Klimaplan, der er beskrevet i artiklen ”IDA Klimaplan: Vi får brug for 1400 MW nye gaskraftværker”. I artiklen foreslår de, at der installeres 1400 MW nye gaskraftvarmeværker, samt at de eksisterende...

read more

Konkurrenceforvridende vilkår i kraftvarmesektoren

Hvorfor skal de biomassefyrede centrale kraftværker have to konkurrenceforvridende fordele frem for de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker? Hos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme undrer vi os over, at de biomassefyrede centrale kraftværker for det første er...

read more

Optimering af K/V anlæg

Et optimalt k/v-anlæg vil have en relativ god økonomi uanset om strømmen afregnes til enhedstarif eller på det frie el-marked. Specielt for k/v-anlæg på det frie el-marked er det af stor betydning med et optimalt k/v-anlæg, idet dette er grundlaget for at vinde de...

read more