Hvor skal strømmen komme fra, når det ikke blæser og solen ikke skinner?

1 Sep 2020 | Aktuelt

Klima-aftalen mellem de politiske partier fra juni 2020 indeholder ikke en strategi for, hvor strømmen skal komme fra, når det ikke blæser og solen ikke skinner. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme efterlyser derfor en strategiplan for, hvordan el-forsyningen opretholdes på en miljømæssig og økonomisk ansvarlig måde i disse situationer, ligesom der efterlyses en strategiplan for opretholdelse af el-forsyningssikkerheden.

Sort strøm fra udlandet

Igennem de seneste år har Danmark importeret omkring 45% af hele sit el-forbrug, hvoraf en del kommer som klimavenlig strøm fra vand, vind og sol, men hvor der også kommer en del sort strøm produceret på kul og på atomkraft.

Hvis der i forbindelse med den øgede elektrificering i Danmark ikke iværksættes en strategi, som støtter op om indenlandsk grøn produceret kraftvarme, vil andelen af importeret strøm stige i takt med elektrificeringen. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme frygter, at den øgede importmænge i stort omfang vil komme som sort strøm fra kul og atomkraft, da udlandet ligesom Danmark også er inde i en elektrificeringsproces, hvor landene omkring Danmark i videst muligt omfang selv vil bruge deres grønne strøm.

 

Skal Danmark gøre sig afhængig af udlandet?

El-forsyningssikkerheden i Danmark er under pres. Der nedlægges flere og flere decentrale kraftvarmeværker, ligesom udfasningen af de centrale kraftværker også er begyndt. Samtidig er elektrificeringen er i fuld gang og fortsætter med hastig vækst.

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme frygter, at Danmark indenfor få år vil blive afhængig af udlandet, når det drejer sig om el-forsyningssikkerhed, med mindre der iværksættes en strategi, som støtter op om, at de danske gasfyrede decentrale kraftvarmeværker bibeholder og/eller udvider deres kraftvarmekapacitet.

Ved at bruge den grønne biogas og andre grønne gasser til decentral kraftvarmeproduktion, når det ikke blæser og solen ikke skinner, vil det også i disse perioder være muligt, at få en stor del af strømmen produceret indenlandsk og grøn. Herved kan Danmark ”slå to fluer med et smæk”. For det første begrænses import af sort strøm fra kul og atomkraft og for det andet bliver Danmark ikke afhængig af udlandet mht. el-forsyningssikkerheden.

 

 

Lad os få en grøn indenlandsk decentral kraftvarmeproduktion

De danske gasfyrede decentrale kraftvarmeværker står klar til at løse denne opgave på en for samfundet billig og effektiv måde. En stor del af kraftvarmekapaciteten forefindes allerede i dag hos de decentrale gasfyrede kraftvarmeværker, ligesom disse værker på få minutter kan opstartes og køre på 100 % kapacitet i modsætning til de centrale kraftværker og de biomassefyrede decentrale kraftvarmeværker, som er meget langsomme i deres kapacitetsregulering.