Generalforsamling og temadag 2016

Ordinær generalforsamling og temadag blev afholdt onsdag den 18. maj 2016 i Sæby med Sæby Varmeværk som omdrejningspunkt. Efter afholdelse af generalforsamlingen gav driftsleder Pouli Rugholt fra Sæby Varmeværk således en præsentation af værket, hvorefter salgschef Jørgen Holst, Industrivarme A/S, gav et indlæg om et nyligt opført anlæg på værket.

Dagen sluttede af med en spændende rundvisning på Sæby Varmeværk med fokus på brugen af Energy Trade.

Se oplægget v. Sæby Varmeværk her
Se oplægget v. Industrivarme her
Læs bestyrelsens beretning her
Se billeder fra dagen her

Temadag

Onsdag den 18. november 2015 afholdt vi temadag i Aarhus omkring varmepumpers integrering med el-systemet. Vi lagde ud med et indlæg ved Nis Kjær fra Markedskraft som uafhængig porteføljeforvalter i Europas frie el-marked. Nis Kjær talte om omlægning til fornybar energi i Europa og den specifikke betydning for kraftvarmværkers levering af systemydelser, herunder specielt markedet for sekundærregulering og udfordringer og løsninger til håndtering af specialreguleringer.

Derefter oplæg ved Anette Jensen fra EMD, som talte om EnergyTRADE som planlægnings- og balanceringsværktøj både på el- og varmesiden, udviklet specielt til fjernvarme og kraftvarmeværkerne.

Afslutningsvis oplæg med Leif Hornbak, Tjæreborg Industri, vedr. varmepumper set i kraftvarme sammenhæng, herunder kedler, solvarme og motorer.

Se Leif Hornbaks powerpoints om:
Varmepumper set i kraftvarmesammenhæng her
Varmepumper i fjernvarmesystemet her
Varmepumper set i kraftvarmesammenhæng, herunder kedler, solvarme og motorer her