Generalforsamling og temadag

image_pdfimage_print

Generalforsamling og temadag

 • Vi afholdte temadag i forbindelse med generalforsamlingen tirsdag den 31. maj 2022. Vi var i Odense hvor vi havde fokus på fangst af CO2 samt Power-to-X.
  Vi hørte bl.a. om Estechs erfaringer med, hvordan man fanger CO2 fra røggas samtidig med, at man producerer brint og ilt.
  Ligeledes hørte vi om Brancheforeningens tanker om, hvordan Power-to-X kan komme i samspil med de decentrale kraftvarmeværker
  Oplæg fra Estech
  Oplæg fra foreningen
  Bestyrelsens beretning

Tidligere generalforsamlinger og temadage

 • Foreningen inviterede til temadag tirsdag den 23. november 2021, hvor vi besøgte Hvide Sande Fjernvarme. Der var indlæg fra Hvide Sande samt EMD.
  Oplæg fra Hvide Sande Fjernvarme
  Oplæg fra EMD

 

 • Onsdag den 19. maj 2021 afholdte foreningen generalforsamling online.
  Læs bestyrelsens beretning HER
 • Mandag den 18. maj 2020 afholdte foreningen generalforsamling online.
  Læs bestyrelsens beretning HER
 • Onsdag den 13. november 2019 afholdte vi temadag hos Brande Fjernvarme. Vi hørte om, hvordan Brande Fjernvarme har fået monteret en naturgasmotordrevet varmepumpe til produktion af fjernvarme. Dagen sluttede med et besøg på det nye anlæg.
  Se oplægget fra IES Energy HER
  Se oplægget fra Centrica Energy Trading HER

 

 • Torsdag den 23. maj 2019 afholdte vi generalforsamling og temadag, hvor vi besøgte Christiansfeld Fjernvarme hvor vi så, hvordan man i Christiansfeld med høj effektivitet har kombineret en el-varmepumpe og en absorptionsvarmepumpe og udnytter både solvarme og udeluft som energikilde. Vi hørte indlæg fra Kim K. Jensen, Christiansfeld Fjernvarme samt Leif Hornbak, Tjæreborg Industri
  Se oplægget fra Kim K. Jensen HER
  Se beretningen fra bestyrelsen HER
 • Torsdag den 24. maj 2018 afholdte foreningen generalforsamling og temadag. Vi besøgte Energicentralen i Bjerringbro, der er et samarbejde mellem Gudenådalens Energiselskab og Grundfos. Vi hørte indlæg fra Mogens Dam, Gudenådalens Energiselskab samt Leif Hornbak, Tjæreborg Industri.
  Se oplægget fra Mogens Dam HER
  Se oplægget fra Leif Hornbak HER
  Se bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen HER

 • Onsdag den 29. november 2017 afholdte foreningen temadag. Vi besøgte Ringkøbing Fjernvarme og hørte om det nye varmepumpeanlæg. Vi hørte spændende indlæg fra Jesper S. Andersen fra Ringkøbing Fjernvarme samt Jørn Windahl fra Solid Energy A/S.
  Se oplægget fra Jesper S. Andersen HER
  Se oplægget fra Jørn Windahl HER
 • Onsdag den 3. maj 2017 afholdte foreningen generalforsamling og temadag i Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning. Vi havde spændende indlæg fra Jens Hylling vedr. Teknisk Forskrift TF 3.2.3 , Erik Nørregard om bl.a. fremtidens kraftvarmeværker og Leif Hornbak vedr. varmeakkumulering
  Se oplægget fra Jens Hylling HER
  Se oplægget fra Erik Nørregaard HER
  Se oplægget fra Leif Hornbak HER
 • 21. november 2016 besøgte vi Løgumkloster Fjernvarme og hvor vi så på de seneste investeringer i bl.a. solvarme, hybridvarmepumpe, absorptionsvarmepumpe og træpillekedel samt baggrunden for investeringerne. Som modsætning til dette fik vi besøg af Flemming F. Nielsen fra Nibe Varmeværk, som fortalte om deres driftsfilosofi med mange driftstimer på gasmotorerne, og hvor der ikke er foretaget tilsvarende investeringer.
  Se oplægget fra Løgumkloster Fjernvarme HER
  Se oplægget fra Nibe Varmeværk HER
  Se billederne fra dagen HER
 • Ordinær generalforsamling og temadag blev afholdt onsdag den 18. maj 2016 i Sæby med Sæby Varmeværk som omdrejningspunkt. Efter afholdelse af generalforsamlingen gav driftsleder Pouli Rugholt fra Sæby Varmeværk således en præsentation af værket, hvorefter salgschef Jørgen Holst, Industrivarme A/S, gav et indlæg om et nyligt opført anlæg på værket. Dagen sluttede af med en spændende rundvisning på Sæby Varmeværk med fokus på brugen af Energy Trade.
  Se oplægget v. Sæby Varmeværk HER.
  Se oplægget v. Industrivarme HER.
  Læs bestyrelsens beretning HER.
  Se billeder fra dagen HER.
 • Onsdag den 18. november 2015 afholdt vi temadag i Aarhus omkring varmepumpers integrering med el-systemet. Vi lagde ud med et indlæg ved Nis Kjær fra Markedskraft som uafhængig porteføljeforvalter i Europas frie el-marked. Nis Kjær talte om omlægning til fornybar energi i Europa og den specifikke betydning for kraftvarmværkers levering af systemydelser, herunder specielt markedet for sekundærregulering og udfordringer og løsninger til håndtering af specialreguleringer.
  Derefter oplæg ved Anette Jensen fra EMD, som talte om EnergyTRADE som planlægnings- og balanceringsværktøj både på el- og varmesiden, udviklet specielt til fjernvarme og kraftvarmeværkerne.
  Afslutningsvis oplæg med Leif Hornbak, Tjæreborg Industri, vedr. varmepumper set i kraftvarme sammenhæng, herunder kedler, solvarme og motorer.
  Se Leif Hornbaks powerpoints om:
  Varmepumper set i kraftvarmesammenhæng her
  Varmepumper i fjernvarmesystemet her
  Varmepumper set i kraftvarmesammenhæng, herunder kedler, solvarme og motorer her.
 • Generalforsamlingen 2015 blev afholdt onsdag d. 22. april, hvor projektleder Jesper Bundgaard og forretningsudvikler Morten Gyllenborg, NGF Nature Energy giver et oplæg bl.a. omkring hvordan de ser fremtiden inden for biogas. Derefter besøgte vi Holsted Biogasanlæg.
  Se NGF Nature Energys oplæg her
  Se billeder fra dagen her
  Læs bestyrelsens beretning her
 • Mandag 24. november afholdte vi temadag, hvor vi besøgte Christiansfeld Fjernvarme. Leif Hornbak fra Tjæreborg Industri og Kim Jensen fra Christiansfeld Fjernvarmeselskab fortalte om de tiltag der er gjort i Christiansfeld for at optimere driften, når man ikke har adgang til frit brændselsvalg.
  Se Leif Hornbaks indlæg her
  Se Kim Jensens indlæg her
 • Generalforsamlingen 2014 blev afholdt torsdag d. 8. maj, hvor vi besøgte Vinderup Varmeværk. Vi startede med frokost på Vinderup Hotel efterfulgt af oplæg fra Jørgen Marcussen, Johnson Controls samt Jørgen Sørensen, Vinderup Varmeværk.
  Se Jørgen Sørensens præsentation her
  Se billeder fra dagen her
  Læs bestyrelsens beretning her
 • Tirsdag d. 19. november 2013 besøgte vi Toftlund Fjernvarme. Vi startede med frokost på Brundtland Golfcenter, hvorefter der var oplæg fra Carsten Ebbesen, Danstoker ang. absorptionsvarmepumpen. Vi sluttede af med et besøg hos Toftlund Fjernvarme.
  Se Carsten Ebbesens præsentation her
  Se billeder fra dagen her
 • Generalforsamling 2013 afholdtes onsdag den 22. maj hos NEAS Energy i Aalborg. Efterfølgende var der frokost og en rundvisning hos NEAS Energy, samt et indlæg ved Søren Rygaard, Vice President hos NEAS Energy.
  Læs bestyrelses beretning her
  Se Søren Rygaard’s præsentation her
 • Tirsdag den 27. november 2012, besøgte vi Maabjerg Bioenergy, Holstebro. Udviklingschef Poul Lyhne fortalte om anlægget og fremtidsplanerne. Efterfølgende gav Carsten Rudmose, HMV Naturgas, et indlæg om mulighederne vedr. biogas og opgradering ud fra den energipolitiske aftale.
  Se billeder fra temadagen her
 • Generalforsamlingen 2012, blev afholdt onsdag d. 30. maj i Fredericia. Vi var bl.a. en tur på opgraderingsanlægget og fik en rundvisning. Der var desuden et oplæg af Kim Behnke, Energinet.dk
  Se billeder fra generalforsamlingen her
  Læs bestyrelses beretning her
  Se Kim Behnke’s præsentation her
 • Tirsdag d. 22. november 2011, den blev afholdt hos Siemens Wind Power, Brande. Hvor vi fik en rundvisning samt et indlæg af Mikael Togeby, EA Energianalyse.
  Se Mikael Togeby’s præsentation her