Om os

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme er stiftet i 1970 og har til formål at sikre kvaliteten i decentrale kraftvarmeanlæg samt at fremme medlemsvirksomhedernes politiske og økonomiske interesser over for politikere, embedsmænd og forbrugere af medlemmernes produkter gennem udbredelse af kendskab til decentrale kraftvarmeanlæg.

Som medlemmer optages firmaer, der er producenter eller leverandører af decentrale kraftvarmeanlæg eller hovedkomponenter hertil. 

Som medlem kan en invitation til den årlige generalforsamling samt to årlige temadage forventes. Foreningen træffer alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og hver virksomhed har en stemme.

 

Læs brancheforeningens vedtægter her
Læs bestyrelsens forretningsorden her

Kontakt os

Har du spørgsmål, vil du vide mere om Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme eller vil du gerne være medlem, kan du kontakte sekretær Tanja Bøg Sørensen på email eller på tlf.: 96 26 11 11

Bestyrelsen

Brancheforeningen har en bestyrelse der består af fem medlemmer. Disse vælges for to år ad gangen af foreningen. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og formanden udvælges af siddende bestyrelsesmedlemmer.

Formand

Leif Hornbak
Tjæreborg Industri A/S

Medlemmer af bestyrelsen

Per Høgsted
Jenbacher A/S (Power & Water)

Flemming Hjøllund
Zeppelin Danmark A/S

Michael Nissen
NISSEN Energy A/S

Kim Jørgensen
Aktive Energi Anlæg A/S

Kontakt os

Har du spørgsmål, vil du vide mere om Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme eller vil du gerne være medlem, kan du kontakte sekretær Tanja Bøg Sørensen på email eller på tlf.: 96 26 11 11