Aktuel

image_pdfimage_print

Hvor skal strømmen komme fra, når det ikke blæser og solen ikke skinner?

Klima-aftalen mellem de politiske partier fra juni 2020 indeholder ikke en strategi for, hvor strømmen skal komme fra, når det ikke blæser og solen ikke skinner. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme efterlyser derfor en strategiplan for, hvordan el-forsyningen opretholdes på en miljømæssig og økonomisk ansvarlig måde i disse situationer, ligesom der efterlyses en strategiplan for opretholdelse af el-forsyningssikkerheden.

Sort strøm fra udlandet:
Igennem de seneste år har Danmark importeret omkring 45% af hele sit el-forbrug, hvoraf en del kommer som klimavenlig strøm fra vand, vind og sol, men hvor der også kommer en del sort strøm produceret på kul og på atomkraft.

Hvis der i forbindelse med den øgede elektrificering i Danmark ikke iværksættes en strategi, som støtter op om indenlandsk grøn produceret kraftvarme, vil andelen af importeret strøm stige i takt med elektrificeringen. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme frygter, at den øgede importmænge i stort omfang vil komme som sort strøm fra kul og atomkraft, da udlandet ligesom Danmark også er inde i en elektrificeringsproces, hvor landene omkring Danmark i videst muligt omfang selv vil bruge deres grønne strøm.

Skal Danmark gøre sig afhængig af udlandet?
El-forsyningssikkerheden i Danmark er under pres. Der nedlægges flere og flere decentrale kraftvarmeværker, ligesom udfasningen af de centrale kraftværker også er begyndt. Samtidig er elektrificeringen er i fuld gang og fortsætter med hastig vækst.

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme frygter, at Danmark indenfor få år vil blive afhængig af udlandet, når det drejer sig om el-forsyningssikkerhed, med mindre der iværksættes en strategi, som støtter op om, at de danske gasfyrede decentrale kraftvarmeværker bibeholder og/eller udvider deres kraftvarmekapacitet.

Lad os få en grøn indenlandsk decentral kraftvarmeproduktion:
Ved at bruge den grønne biogas og andre grønne gasser til decentral kraftvarmeproduktion, når det ikke blæser og solen ikke skinner, vil det også i disse perioder være muligt, at få en stor del af strømmen produceret indenlandsk og grøn. Herved kan Danmark ”slå to fluer med et smæk”. For det første begrænses import af sort strøm fra kul og atomkraft og for det andet bliver Danmark ikke afhængig af udlandet mht. el-forsyningssikkerheden.

De danske gasfyrede decentrale kraftvarmeværker står klar til at løse denne opgave på en for samfundet billig og effektiv måde. En stor del af kraftvarmekapaciteten forefindes allerede i dag hos de decentrale gasfyrede kraftvarmeværker, ligesom disse værker på få minutter kan opstartes og køre på 100 % kapacitet i modsætning til de centrale kraftværker og de biomassefyrede decentrale kraftvarmeværker, som er meget langsomme i deres kapacitetsregulering.

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme.
September 2020.


1400 MW EL EKSTRA HOS DECENTRAL KRAFTVARME

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme er helt enige med den Klimaplan, der er beskrevet i artiklen ”IDA Klimaplan: Vi får brug for 1400 MW nye gaskraftværker”. I artiklen foreslår de, at der installeres 1400 MW nye gaskraftvarmeværker, samt at de eksisterende Decentrale Kraftvarmeværker holdes kørende som spidslastværker, så vi kan klare os, når vinden ikke blæser.

Hos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme har vi ligeledes undersøgt, hvad der sker i landene, hvorfra balancering af el-nettet ved manglende vind og sol skal komme. Svaret er rimelig enkelt; I Tyskland, Holland og England arbejder man – som i Danmark – med en udbygning af sol og vind, som i 2030 skal dække >60% af elproduktionen. Derfor forudser Brancheforeningen, at der kan forekomme store udfordringer med kapaciteten, når vi oplever tidspunkter med manglende vind og sol.

Gasmotorerne på de Decentrale Kraftvarmeværker har haft forholdsvis mange driftstimer i 2018 og 2019, hvor de har haft en vigtig rolle for samfundet og miljøet, samtidig med at de har produceret varme til en konkurrencedygtig pris. De har produceret el og varme i perioder med høje elpriser, hvor elnettet har skullet balanceres for sol og vind, og gasmotorerne har i den forbindelse bevist deres vigtige og fremtidige rolle i samfundet.

Brancheforeningen mener at Decentrale Kraftvarmeværker skal:

  • producere varme på gasmotorerne, når det ikke blæser og elpriserne er høje. Her mangler vi kapacitet i el-nettet.
  • producere varme ved brug af el, når det blæser og elpriserne er lave. Her har vi meget kapacitet i el-nettet.

Læs artiklen –> IDA Klimaplan – Ingeniøren


Konkurrenceforvridende vilkår i kraftvarmesektoren

Hvorfor skal de biomassefyrede centrale kraftværker have to konkurrenceforvridende fordele frem for de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker?

Hos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme undrer vi os over, at de biomassefyrede centrale kraftværker for det første er fritaget for energiafgift på brændslet, men derud over også får et elproduktionstilskud på 15 øre pr. kWh. En afgiftsfritagelse og et elproduktionstilskud, som er medvirkende til at udkonkurrere mange af de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker på ulige vilkår.

Såfremt de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker ikke får nogle vilkår, som gør det attraktivt at byde ind i elmarkedet, risikerer vi i Danmark, at mange gasfyrede decentrale kraftvarmeværker skrotter kraftvarmeenhederne, hvilket kan få katastrofale konsekvenser for den danske elforsyning.

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme har tidligere givet sit bud på, hvordan vi i Danmark på en økonomisk forsvarlig og grøn måde kan sikre elforsyningen og samtidig fjerne problemet med bortfald af grundbeløbet for de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker. Her foreslås en afgiftsnedsættelse/-fritagelse for gas til samproduktion af el og varme.